تامین مالی اپوزیسیون برانداز و قومگرایان

اختصاصی آناخبر: فعالیتهای این دو جریان پان ایرانیست و قومگرا به لحاظ سیاسی از طریق سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، موساد و برخی کشورهای حاشیه‌ای ایران خط دهی شده و توسط افرادی همچون الحبتور تامین مالی می شود.

به گزارش آناخبر، روز 25 خرداد در طی گزارشی اختصاصی عنوان نمودیم که: «پان ایرانیست‌ها و تجزیه طلب‌ها دو تیغه یک قیچی هستند». در همین راستا دم خروس از بغل تاجری اماراتی بیرون زد. تاجر اماراتی «خلف الحبتور» در طی یک کلیپ تصویری که در حساب توئیتر خود منتشر کرد، گفت: «کشورهای شورای خلیج باید برای خلاصی از آخوندهای حامی تروریسم به اپوزیسیون داخل ایران کمک کنند. وی تاکید کرد که این تنها راه خلاصی از تروریسم رژیم ایران است. کشورهای همکاری خلیج بایستی جهت خلاصی از آخوندهای حامی تروریسم، به اپوزیسیون داخل ایران شامل کلیه اقوام کمک کنند...»

براساس اطلاعات به دست آمده: «خلف احمد خلف بن احمد الحبتور متولد 1949 سرمایه دار و میلیاردر اماراتی از دبی، موسس و رئیس هیئت مدیره گروه «الحبتور»، رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ملی دبی و عضو سابق شورای اداری اتاق بازرگانی و صنایع دبی است. وی همچنین عضو دانشکده جان اف کندی در دانشگاه هاروارد و تنها عضو غیر آمریکایی هیئت مدیره سازمان خدمات آمریکایی (USO) بین سالهای 1994 و 1997 بوده است».

الحبتور از جمله تئوریسینهای برانداز عرب است که روابط ویژه ای با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل دارد. فعالیتهای اقتصادی وی در حقیقت سرپوشی برای تزریق مالی اپوزیسیون برانداز ایران علی الخصوص قوم گرایان و پان ایرانیستها می باشد. آناخبر در طی گزارشی 25 خرداد خود به این موضوع اشاره نموده و با استناد به توئیت آریانا طباطبایی نشان داده بود که پان ایرانیستها و قومگرایان هر دو از یک مرکز هدایت می شوند.

آریانا طباطبایی محقق دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد و الحبتور نیز عضو همین دانشکده می باشد. همچنین آریانا طباطبایی کارشناس ارشد اندیشکده رند می باشد که براساس اخبار منتشره الحبتور نیز با این موسسه همکاری دارد. خلف الحبتور همچنین به نقل از CNN عربی معاون امارات متحده عربی بوده و روز جمعه نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود تا در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، علم و مباحث دفاعی با کشور اسرائیل همکاری نمایند. خانم طباطبایی نیز همکار روزنامه هاآرتص اسرائیل بوده و در راستای منافع اسرائیل همکاری نزدیکی با سرویس اطلاعاتی آنجا دارد.

اخبار و اطلاعات به دست آمده موید این خبر است که: فعالیتهای این دو جریان به لحاظ سیاسی از طریق سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، موساد و برخی کشورهای حاشیه‌ای ایران خط دهی شده و توسط افرادی همچون الحبتور تامین مالی می شود.

چنین به نظر می رسد که توام با افزایش فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه، برخی جریانات برانداز نیز مجالی برای ابراز وجود یافته اند. در همین راستا حامیان آنها نیز با این تفکر که کار ایران یکسره خواهد شد، نقاب از چهره برداشته و به صورت آشکار وارد عرصه براندازی شده اند.

ضمن تاکید بر اینکه جریانات پان ایرانیستی و تجزیه طلب در همگرایی با همدیگر و در امتداد یک سیاست از پیش تعریف شده گام بر می دارند، به زودی گزارشات مفصلی در این زمینه منتشر خواهد شد.