وضعیت بحرانی زندانی اسلامگرا در جمهوری آذربایجان بر اثر شکنجه

آناخبر: خواهر عباس حسین یکی از زندانیان اسلامگرا در جمهوری آذربایجان گفت: بدلیل جلوگیری مسئولان زندان برای ادامه مراحل درمان برادرم، هم اکنون وی در وضیعت بدی به سر می برد.

به گزارش پایگاه خبری اسلام آذری، سوینج حسین اوا،خواهر عباس حسین در باره وضیعت برادرش در زندان گفت: بدلیل شکنجه های فراوانی که در زندان بر روی برادرم صورت گرفته مشکلات عدیده ای در پاهای وی بوجود آمده و هم اکنون نیز در وضیعت خطرناکی بسر می برد.
وی گفت: وقتی عباس حسین در زندان قوبوستان حضور داشت، آفتاندیل آقایف رئیس زندان شخصا وی را مورد شکنجه قرار داده بود که براثر آن پاهایش متورم و کبود شده و در وضیعت بسیار وخیمی قرار گرفته بود.
وی افزود: بدلیل شرایط جسمانی بد برادرم، وی را برای مدت کوتاهی به زندان کردخانی منتقل نمودند تا تحت عمل جراحی قرار گیرد.
سوینج حسین اوا گفت: برادرش پس از عمل جراحی به زندان شماره ۸ منتقل و هم اکنون بدلیل کامل نشدن مراحل درمان با مشکلات جسمی سختی روبروست و باید با فوریت به وضیعت وی رسیدگی شود.
وی گفت: پزشک زندان شماره ۸ نیز وخیم بودن وضیعت پاهای برادرم را تایید نموده بود ولی مسئولان زندان بدون توجه به نظر پزشک، وی را به بیمارستان منتقل نمی کنند.
لازم به ذکر است؛ مسئولین زندان های جمهوری آذربایجان پس از شکنجه زندانیان اسلامگرا، آن ها را به حال خود رها کرده و بدون توجه به وضیعت آنان درصدد مرگ تدریجی آن ها هستند تا به نوعی به اهداف خود در حذف دینداران منتقد دست پیدا کنند.