کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا:سرکوب دینداران در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است

آناخبر: کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا، در بیست و مین گزارش خود از سرکوب دینداران و وضعیت دینی جمهوری آذربایجان انتقاد نمود.

 

به گزارش پایگاه خبری پوبلیکا.آذ، در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا آمده، در جمهوری آذربایجان تغییراتی جدی در زمینه دین صورت نگرفته و مشکلاتی در رابطه با ثبت نام اجباری جمعیت های دینی در این کشور وجود دارد.
همچنین گزارش مزبور می افزاید: در زندان های جمهوری آذربایجان ۶۸ «زندانی وجدان» بسر می برند که بسیاری از آنها اعضای «جنبش اتحاد مسلمانان» جمهوری آذربایجان هستند، که در سال ۲۰۱۸ میلادی مورد شکنجه قرار گرفته اند.