از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی جلوگیری می شود

آناخبر: در پی همه گیر شدن استفاده دینداران جمهوری آذربایجان از شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن این شبکه ها به مهمترین رسانه در این کشور، رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان خواستار جلوگیری از استفاده جریان های دینی از شبکه های رسانه های اجتماعی شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی ینی مساوات، «افلاطون آماشوف» گفت: برخی نیروها با استفاده از شبکه های اجتماعی، برای واپسگرایی جمهوری آذربایجان و تبدیل آن به دولت اسلامی که ارزش های اسلامی بر آن حاکم باشد، تلاش می کنند. به همین علت، مشکلمان به جریان های دینی رادیکال مربوط است.
رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان در همایش «سازمان های دینی و رسانه اجتماعی» گفت: در این زمینه مشکلات جدی بروز می کند. توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان از سوی برخی کشورها مثبت تلقی نمی شود. برخی کشورها وجود دارند که بطور نظام مند به تبلیغات منفی درباره جمهوری آذربایجان مشغولند. ارمنستان و لابی ارمنی نیز تلاش می کند از این موضوع استفاده کند.
افلاطون آماشوف گفت: همانند تمامی دنیا، در جمهوری آذربایجان نیز افکار عمومی از طریق رسانه های اینترنتی و اساسا شبکه های اجتماعی گسترش می یابد.
آماشوف گفت: باید برای راه نیافتن جریان های دینی رادیکال به جمهوری آذربایجان، قوانین را (موانع قانونی را) تشدید کرد.
در همین حال، الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان با صدور فرمانی، کمیته ویژه ای را برای برگزاری همایشی با عنوان «دومین مجمع رهبران دینی جهان» در باکو به مناسبت هفتاد سالگی تولد شیخ الله شکور پاشازاده، رییس اداره مسلمانان قفقاز تشکیل داد.
در کمیته برگزاری «دومین همایش رهبران دینی جهان» در باکو، علاوه بر مقامات سیاسی و اداری دولت جمهوری آذربایجان، روسای سازمان های متولی امور مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در این کشور نیز حضور دارند.