معرفی جمهوری آذربایجان و روسیه به عنوان دو کشور غیرآزاد در قفقاز

آناخبر: در آخرین گزارش فریدوم هاوس، جمهوری آذربایجان بر خلاف دو همسایه خود ارمنستان و گرجستان و همراه با همسایه شمالی خود روسیه در بین کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، در آخرین گزارش فریدوم هاوس، جمهوری آذربایجان بر خلاف دو همسایه خود ارمنستان و گرجستان و همراه با همسایه شمالی خود روسیه در بین کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است. در این گزارش انتقادهایی از پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علی اف به خاطر  سوءاستفاده از منابع دولتی، سرکوب رسانه های مستقل، مخالفان سیاسی و هم چنین تقلب در انتخابات برای تثبیت دولت خود شده است.

مهمان علی اف:روسیه درموارد بسیاری از ما جلوتر است

مفسران سیاسی ومنتقدان دولت با آنچه که در این گزارش آمده موافقند. به گفته آذر قاسملی رئیس مجمع عالی حزب رئال: گزارش این سازمان طی پنج سال اخیر نشان می دهد که مشکلات زیادی در رابطه با وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جمهوری آذربایجان وجود دارد. در این گزارش کشور کم کم در حال عبور از رژیم استبدادی به توتالیتاریسم است. بعضی مواقع این حقایق منعکس نمی شود با این حال ما در جمهوری آذربایجان زندگی میکنیم و می بینیم.

به نظر آذر قاسملی وضعیت بدتر از این هم هست.

مهمان علی اف مدیر آژانس خبری توران نیز در رابطه با این گزارش گفت: جمهوری آذربایجان واقعاً جزء کشورهای غیر آزاد است.

به گفته وی روسیه و جمهوری آذربایجان در این مورد در وضعیت مشابهی قرار دارند. این یک واقعیت است که چهارچوب قانون آزادی بیان بر گرفته از تجربیات روسیه در این زمینه است. ولی مواردی همچون محدودیت دسترسی به اینترنت در روسیه وجود دارد که در جمهوری آذربایجان نیست واز این لحاظ روسیه در بعضی موارد جلوتر از ماست. اما اقدامات مشابهی برای حذف سازمان های بین المللی از کشور، کنترل جامعه مدنی، کنترل آزادی بیان، فشار و دسترسی به منابع مالی رسانه ها صورت گرفته است. با وجود نبود صندوق حمایت از رسانه ها در روسیه منابع رسانه ها به روشهای مختلف از سوی دولت تأمین می شود، مطبوعات دارای چهارچوبی های مانند آنچه  میتوان گفت و آنچه نه هستند و همچنین دیدن شخصیت های مستقل در تلویزیون روسیه مشکل است و بیشتر آنها در شبکه های اجتماعی فعالند.

مهمان علی اف از هم سطح بودن این دو کشور در این زمینه صحبت میکند.

عیسی قنبر: شرایط آزادی کشورهای همسایه واقعا بوجود می آید.

عیسی قنبر رئیس مرکز ملی تفکر استراتژیک معتقد است: متأسفانه این گزارشات با واقعیت مطابقت دارد. نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تنها نقض حقوق بشر نیست. بلکه به ماهیت دولت تبدیل شده و حکومت با نقض حقوق بشر سعی در حفظ ، دوام و انتقال قدرت است. از این منظر مقایسه جمهوری آذربایجان و روسیه تصادفی نیست. از دیدگاه نوع شناسی حاکمیت هر دو کشور اقتدارگرا است و نقض حقوق بشر در این دو کشور تبدیل به هنجار شده و در بعضی مواقع شکستن این هنجارها تعجب جامعه را در پی دارد.

به اعتقاد وی، جامعه بین الملل قبول کرده که روسیه یکی از خطرناکترین عوامل در شکل گیری حکومت های اقتدارگرا در جهان و بویژه در کشورهای همسایه است.

عیسی قنبر گفت: من بر این باورم آغاز فرآیند دموکراتیک در روسیه باعث آزادی کشورهای همسایه خواهد شد و مردم میتوانند به خواسته های خود عمل کنند.

آذر قاسملی: وضعیت در مقایسه با روسیه بدتر است.

در مقابل، آذر قاسملی رئیس مجلس عالی حزب رئال معتقد است، وضعیت در جمهوری آذربایجان به مراتب بدتر از روسیه است. او برای توجیه نظر خود به نبودن نمایندگان مخالف در مجلس بر خلاف مجلس روسیه اشاره کرد وگفت: حزب کمونیست، به عنوان یک حزب مخالف در مجلس، از رئیس جمهور پوتین، قدرت و مقامات اجرایی کشور آشکارا انتقاد می‌کنند؛ ولی در  کشور ما چنین نیست و با وجود احزاب مختلف هیچ حزب مخالفی در مجلس وجود ندارد. ثانیاً جمهوری آذربایجان از لحاظ حاکمیت محلی از روسیه خیلی متفاوت است. او بعنوان مثال به شهرداران برخی شهرهای بزرگ روسیه که عضو حزب های مخالف هستند اشاره کرد.

آذر قاسملی با خاطرنشان کردن حضور هزاران رسانه مخالف در روسیه و امکان دسترسی رهبران حزب های مخالف به شبکه های تلویزیونی و رادیویی گفت که این امکان در جمهوری آذربایجان وجود ندارد، علاوه بر این احزاب مخالف هیچ پایگاه ومکانی برای بر گزاری کنفرانس های خود ندارند. با وجود اینکه جمهوری آذربایجان و روسیه جزو کشورهای اقتدار گرا هستند ولی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جمهوری آذربایجان خیلی بدتر از روسیه است.

معاون: با توجه به معیارهای آنها نیمی از مجلس باید از مخالفان باشد.

ملاحت ابراهیم قیزی عضو حزب حاکم جمهوری آذربایجان جدید گفت: فریدوم هاوس در حال اجرای برنامه ای برای خراب کردن تصویر جمهوری آذربایجان با این گزارشات است. ومن با این انتقادات موافق نیستم.

او در مورد شفافیت گزارش منتشر شده ی هفته گذشته گفت: بر اساس این گزارشات رتبه جمهوری آذربایجان در مبارزه با فساد سی پله پایین آمده، در حالیکه دولت اقدامات جدیی در مبارزه با فساد انجام داده. فساد در همه جای دنیا وجود دارد ومن با انتقاد های که از جمهوری آذربایجان می شود موافق نیستم.

زاهد اروج سخنگوی دولت می گوید: رابطه بین فریدوم هاوس و جمهوری آذربایجان از گذشته بوده و این انتقاد ها همچنان ادامه دارد.

وی به گزارشات سال های گذشته این سازمان اشاره کرد و گفت که این گزارشات عینیت ندارد، چرا که اصطلاحات سیاسی واقدامات ضد فساد نادیده گرفته شده است. در چند سال اخیر با قرار گرفتن جمهوری آذربایجان بین کشور های غیر آزاد دولت اقدامات جدیی داشته؛ وبا هدف حفظ امنیت دولت به حمایت از اشخاص، جنبش ها و اتاق فکرها تحت عنوان دموکراسی پرداخته است.

وی بر این باور است که سازمان های نظارتی ، سازمان دیده بان حقوق بشر، فریدوم هاوس و سازمان عفو بین الملل قصد حمایت از رئیس جمهور را در مورد اصلاحات انجام شده را ندارند. آنها موفقیت الهام علی اف را در تشکیل یک دولت قابل اعتماد با اصلاحات سیاسی را نمیخواهند. طبق معیار این سازمانها نیمی از مجلس باید از مخالفان تشکیل شود؛ رسانه های مخالف باید آزادی عمل برای فعالیت های خود داشته باشند و هیچ شخص سیاسی نباید زندانی شود. خواسته های فریدوم هاوس چقدر برای منافع جمهوری آذربایجان مناسب است؟

گزارشات فریدوم هاوس هنوز در مورد جمهوری آذربایجان اعلام نشده ولی تمام مقامات دولتی به رعایت حقوق بشر به صورت کامل در جمهوری آذربایجان معتقدند وانتقادات بین المللی در این مورد را قبول ندارند.