افسران ارتش جمهوری آذربایجان گوش پیرمرد ساکن قراباغ را بریدند

آناخبر: افسران ارتش جمهوری آذربایجان به رسم همرزمان تکفیری سر و گوش اهالی قراباغ را میبرند و فیلم آنرا در شبکه های مجازی این کشور، ترکیه و تکفیریها پخش میکنند.

 

در فیلمی که همزمان در رسانه های گروهکهای تروریستی تکفیری، ارتش آزاد سوریه، ترکیه و جمهوری آذربایجان از بریدن گوش پیرمرد ساکن قراباغ پخش شده است افسران ارتش باکو دستهای وی را بسته و به صورت سینه خیز روی زمین خوابانده و از این اقدام ضد بشری فیلم گرفته و ابراز خوشحالی میکنند.

همزمانی پخش این فیلم نشانگر آن استکه فرماندهی جنگ روانی علیه مردم قراباغ و ارمنستان از اطاق مشترکی هدایت میشود.

ترکیه پیش ازتجاوز نظامی به سوریه و در جریان حمایت مالی، تسلیحاتی و لجستیکی از داعش خبرنگاران وابسته به دولت را در اطاقی دورهم جمع کرده بود تا جنگ رسانه ای انجام دهند. اکنون چنین مرکز مشابهی به صورت ستادی و با مشارکت ترکیه، جمهوری آذربایجان، رژیم صهیونیستی، اعضا گروهک های تکفیری و ارتش آزاد سوریه  در باکو مشغول انجام فعالیت خبری و تبلیغی است.

کار این ستاد القاء ترس دروغ پراکنی، جعل واقعیت، بزرگنمایی توان نظامی ارتش باکو و ترکیه و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان قراباغ و ارمنستان است و انتشار فیلمهایی نظیر بریدن سر و گوش از طریق این کارگروه کارگردانی میشود.

چنین جنایت جنگی که توسط داعش و ارتش ترکیه در شمال سوریه و عراق رخ داده بود دوباره در قراباغ تکرار شد و ارتش باکو به فرماندهی "الهام" از کشور دوست و برادرش ترکیه به رهبری "رجب" بریدن سر و گوش غیرنظامی را یادگرفت.