کرونا به کشور جعلی (جمهوری آذربایجان) رسید

آناخبر: پنج تبعه کشور جعلی (جمهوری آذربایجان) ساکن در چین هنگام ورود به باکو بخاطرمشکوک به دلیل آلوده بودن به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شدند.

 

به گزارش خبرگزاری ریپورت، سرویس مطبوعاتی وزارت بهداشت کشور جعلی جمهوری آذربایجان اعلام کرد: 5 شهروند آذربایجانی که در چین ساکن بودند در هنگام ورود به کشور بخاطر علائم شبیه به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شدند.
این افراد از استانبول و مسکو با پروازهای ترانزیتی وارد این کشور شده اند.