600 مقام ترکیه خواستار پناهندگی در آلمان شدند

 آناخبر: یک روزنامه آلمانی فاش کرده است که حدود ۶۰۰ مقام ترکیه به دنبال اخذ پناهندگی در آلمان هستند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه برلینر مورگن پست نوشت: از کودتای نظامی نافرجام سال گذشته، حدود 600 مقام دولت ترکیه برای اخذ پناهندگی در آلمان تلاش کرده اند. این رقم نشانگر افزایش نااطمینانی در ترکیه است.

این گزارش افزود: درخواست بیش از 600 تبعه ترکیه شامل 250 نفر با پاسپورت های دیپلماتیک و 380 نفر با اوراق هویت بوده که نشانگر آن است که این افراد از کارکنان دولتی هستند.

طی یک سال گذشته ترکیه بیش از 50 هزار نفر را بازداشت کرده و بیش از 150 هزار نفر دیگر را از کار برکنار یا تعلیق کرده است.

دولت ترکیه بر این باور است که پاکسازی و تصفیه برای مقابله با چالش های امنیتی کاملا لازم و ضروری است.

این اقدام ترکیه با انتقاد کشورهای غربی روبرو شده است. آلمان یکی از جدی ترین منتقدان دولت ترکیه به شمار می رود.

این روزنامه افزوده است که به این آمارها از طریق وزارت کشور آلمان دست یافته است. وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که طی ماه گذشته 196 تبعه ترکیه با پاسپورت های دیپلماتیک درخواست پناهندگی در آلمان را ارائه کرده اند.

البته این افراد شامل اعضای ارتش ترکیه شامل کارکنان ناتو نمی شود. تنش ها بین آنکارا و برلین زمانی تشدید شده است که دولت برلین با استرداد پناهجویان به ترکیه مخالفت کرده است. محاکمه ده ها شهروند آلمانی بازداشت شده در ترکیه شامل چند خبرنگار نیز موجب افزایش تنش ها شده است.

اسون ریبن مدیر انجمن قضات آلمان در این باره تاکید کرد: هرگونه استقلال دستگاه قضایی در ترکیه با چالش ناشی از کنترل و دخالت اردوغان روبرو است. هزاران قاضی و دادستان برکنار شده و برخی نیز در بازداشت هستند. در نتیجه یک کنترل قانونی و موثر بر رژیم اردوغان از طریق یک دستگاه قضایی مستقل، غیرقابل تصور است.