رکورد جدید از ترکیه: فقر بیش از 41 درصد مردم

آناخبر: موسسه آمار اروپا موسوم به یوروستات در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه عنوان کرد: 41.3 درصد مردم ترکیه فقیر هستند یا تحت ریسک طرد از جامعه قرار دارند.

به گزارش آناخبر، موسسه آمار اروپا موسوم به یورستات در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه عنوان کرد: کشور ترکیه در بسیاری موارد بدترین شرایط زندگی را در بین کشورهای اروپایی دارد. ترکیه از لحاظ آمار جدا شدن زودهنگام جوانان 18 – 24 ساله از سیستم آموزشی با 31 درصد در رتبه یک کشورهای اروپایی قرار دارد. این آمار در اروپا به طور میانگین 10.6 درصد است که بهترین آمار را هم در بین کشورهای اروپایی اسلوونی با 4.2 درصد دارد. 
در ادامه این گزارش عنوان شده است: 41.3 درصد مردم ترکیه فقیر و یا تحت ریسک های طرد از جامعه قرار دارند. میانگین فقر در اتحادیه اروپا 22.4 درصد است. بیشترین فقیر در بین کشورهای اروپایی را مقدونیه شمالی با 41.6 به خود اختصاص داده و بعد از آن ترکیه با 41.3 درصد قرار دارد. کمترین فقیر در بین کشورهای اروپایی را جمهوری چک با 12.2 درصد به خود اختصاص داده است؛ علاوه بر این 36.6 درصد از جمعیت فقیر ترکیه در خانه هایی که نیاز فوری به تعمیرات داشته و زندگی در آنان بر اساس استانداردهای اروپایی ریسک به حساب می آید؛ زندگی می کنند. میانگین این آمار در اروپا 13.3 درصد است. ترکیه در این خصوص نیز در بالاترین سطح کشورهای اروپایی قرار دارد. 
یوروستات در گزارش خود همچنین بیان می کند: در حالی که استانداردهای اروپایی در زمینه پژوهش های کشاورزی و توسعه آن برای هر فرد 6.3 یورو می باشد این رقم در ترکیه برای هر شهروند 0.8 یورو اختصاص شده است. این رقم ترکیه را بعد از کشورهای کوچک فاقد کشاورزی لوگزامبورک و مالت در رتبه سوم کشورهای اروپایی قرار می دهد.