انتشار ۳ کتاب ایرانی در ترکیه با گرنت ایران

آناخبر: دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی‌ (گرنت) از انتشار ۳ کتاب ایرانی توسط انتشارات مهنا در ترکیه خبر داد و گفت:‌ این ۳ کتاب جمعاً۳۵۰۰ یورو حمایت شده‌اند.

 

علی فریدونی دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی‌ (گرنت) در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم‌ از انتشار 3 کتاب ایرانی در خارج از کشور که با گرنت ایران حمایت شده بودند خبر داد.
وی گفت: این 3 کتاب به کوشش انتشارات مهنا در ترکیه منتشر شده است،‌ پرونده این 3 کتاب در دبیرخانه گرنت در سال 97 باز شد و اخیرا‌ً به نتیجه رسیده است. ناشر کتاب از هر عنوان 5 نسخه را به دبیرخانه گرنت ارسال کرد.
فریدونی با اشاره به عناوین این کتاب‌ها گفت:‌ «من او» نوشته رضا امیرخانی از نشر افق،‌ «برزخ اما بهشت» نوشته نازی صفوی از نشر ققنوس و یاسمین نوشته م. مودب‌پور از نشر نی‌ریزـ نسل نواندیش عنوان این 3 کتاب است.
دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی‌ (گرنت) با اشاره به مبالغ حمایت شده از این کتاب‌ها گفت: رمان «یاسمین» 1000 یورو،‌ من او 1500 یورو و برزخ اما بهشت 1000 یورو حمایت شده‌اند.