راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی جدید توسط مخالفین اردوغان

آناخبر: اوغور دوندار از روزنامه نگاران مشهور کمالیست و ضد اردوغان٬ یک شبکه تلویزیونی جدید راه‌اندازی می‌کند.

 

به گزارش تسنیم به نقل از رزونامه جمهوریت٬ اوغور دوندار از روزنامه نگاران مشهور کمالیست و ضد اردوغان که به تازگی از تلویزیون خلق.تی.وی جدا شده٬ همراه با تعدادی دیگر از روزنامه نگاران همفکر خود٬ به زودی یک شبکه تلویزیونی جدید راه‌اندازی می‌کند.
دوندار که در حال حاضر در روزنامه سوزجو از روزنامه‌های وابسته به حزب جمهوری خلق قلم می‌زند٬ همواره از منتقدین سرسخت آکپارتی و اردوغان بوده است.
در حال حاضر اغلب شبکه‌های تلویزیونی ترکیه در دست یاران و همراهان اردوغان است و مخالفین اردوغان تنها شبکه‌هایی همچون فاکس و خلق را در دست دارند و در حوزه‌ مطبوعات نیز صرفاً در روزنامه‌های سوزجو٬ جمهوریت و ینی چاغ٬ در انتقاد از حزب حاکم مطلب منتشر می‌شود.