هواداران تراکتور سازی یک صدا: لعنت بر رضا شاه / سیلی محکم بر گوش سلطنت طلبان و اوبالی

آناخبر: هواداران پر شور و موقعیت شناس تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز، سیلی محکم بر گوش سلطنت طلبان و اوبالی زندند.

به گزارش خبرنگاران آناخبر از استادیوم یادگام امام (ره)، تماشاگران پرشور تیم همیشه قهرمان تراکتور سازی تبریز در نیمه اول بازی تیم فوتبال تراکتور و پرسپولیس در 11 اردیبهشت 98 با هدف مقابله با سلطنت طلبان و هواداران آن ها از جمله احمد اوبالی و جواد اسماعیل بیلی که بر خلاف همفکران، خاندان رضا پالانی را خانواده بزرگی می نامیدند یکسره شعار لعنت بر رضا شاه را در ورزشگاه تبریز طنین انداز کردند.