کتاب دده قورقود هیچ ارتباطی به آذربایجان ندارد

آناخبر/وحید بهمن: اکثر سینه‌چاکان وطنی کتاب دده‌قورقود حتی به عمرشان این کتاب را ورق هم نزده‌اند که اگر ورق می‌زدند، می‌دیدند نه محتوای کتاب، نه محل حوادث کتاب، هیچ ارتباطی با آذربایجان ندارد.

 

در کل کتاب دده قورقود حتی یک بار هم نام آذربایجان و شهرهای اصلی آن چون تبریز، ارومیه، اردبیل و مراغه و ... ذکر نشده است اما پر شمار نام مناطق و شهر‌های مختلف در غرب و شرق آناتولی (ترکیه‌ی امروزی) بمانند استانبول، بایبورد، ماردین، قارادنیز، آق‌حصار، طرابوزون و ... ذکر شده است.

کتاب دده‌قورقود مجموعه‌ایست مشتمل بر دوازده داستان و یک مقدمه. این کتاب شرح حال قبایل چادرنشین اغوز است و در قرن ۱۶ و یا ۱۷ میلادی در آناتولی و به زبان ترکی عثمانی نوشته شده است.

تنها نسخه‌ی خطی کامل این کتاب در کتابخانه‌ی درسدن آلمان نگهداری می‌شود.

مشخصات نویسنده و تاریخ نگارش کتاب دده‌قورقود در تنها نسخه‌ی خطی کامل این کتاب ذکر نشده است.

در تصویر نام شهرها و مناطق مختلف ترکیه‌ی امروزی را از روی تنها نسخه خطی کامل کتاب دده قورقود، مشاهده می‌فرمایید.